Έως τις 10/05, η καταχώριση των στοιχείων των κτηρίων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής προσβασιμότητας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1544/01-04-2022, η υπ’ Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/31416/413 – 31/03/2022 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα: “Παράταση της προθεσμίας της παρ. 10. α του άρθρου 26 του ν. 4067/2012 για την καταχώριση των στοιχείων των κτηρίων, στα οποία στεγάζονται οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.4270/2014.“.