Έρευνα ΕΕΤΑΑ για καταγραφή καλών πρακτικών Δήμων που εφαρμόζουν Ευρωπαϊκές Πολιτικές στους νέους

Η ΕΕΤΑΑ διεξάγει Ηλεκτρονική Έρευνα, με στόχο την «Καταγραφή καλών πρακτικών Δήμων που εφαρμόζουν Ευρωπαϊκές Πολιτικές στους/στις νέους/ες πολίτες τους».

Η έρευνα περιλαμβάνεται στον Εθνικό Σχεδιασμό του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας #ΕΥΥ2022 (https://www.youthdialogue.gr/european-youth-year-2022), που υλοποιείται με την ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εθνικός Συντονιστής του #ΕΥΥ2022 για την Ελλάδα. Η διεξαγωγή της Ηλεκτρονικής Έρευνας έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).

Κάθε Δήμος θα πρέπει να συμπληρώσει ΕΝΑ ερωτηματολόγιο. Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο παρακαλείσθε να έχει συμπληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022.