Έναρξη 1ου Έκτακτου Κύκλου Κινητικότητας έτους 2024

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/1283/15952/05-12-2024 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την “Έναρξη 1ου Έκτακτου Κύκλου Κινητικότητας έτους 2024 (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών), στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και του ν. 4873/2021. Σχετ.: Τo αρ. πρωτ. 141274/27.9.23 αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών (ΥΠΕΘΟΟ), αρ. πρωτ. εισερχ. ΚΕΚ 15952/28.9.23.”.