Έναρξη υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης & Οικονομικών Συμφερόντων έτους 2021 (χρήση 2020)

Με Ανακοίνωση στις 16/09/2021, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΟΘΕΝ ενημερώνει τους υπόχρεους Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) ν. 3213/2003 & Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) έτους 2021 (χρήση 2020), για τη διαδικασία και τις προθεσμίες. Συγκεκριμένα, οι δηλώσεις υποβάλλονται το διάστημα 16/09/2021 με 15/12/2021 στο www.pothen.gr.