Έναρξη υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης & Οικονομικών Συμφερόντων έτους 2022 (Χρήση 2021)

Με Ανακοίνωση στις 09/09/2022 , το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΟΘΕΝ ενημερώνει τους υπόχρεους Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) ν. 3213/2003 & Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) έτους 2022 (χρήση 2021), για την διαδικασία και τις προθεσμίες. Συγκεκριμένα, οι Δηλώσεις υποβάλλονται το διάστημα 31/8/2022 με 30/11/2022, στο www.pothen.gr.