Έναρξη λειτουργίας Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου από 1 Φεβρουαρίου

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 287 – 27/01/2021 η υπ’ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7547/104 – 26/01/2021 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο: “Έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ταυτότητας Κτιρίου, της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4495/2017.”.