Έναρξη κύκλου κινητικότητας 2020 στο πλαίσιο του ΕΣΚ

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /648/οικ.19590 – 19/10/2020 Εγκύκλιος του Υπουργειου Εσωτερικών, με τίτλο: “Έναρξη κύκλου κινητικότητας 2020 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας”.

Όπως αναφέρεται και στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Υπουργειο Εσωτερικών, ‘Κατά τη διαδικασία του α’ σταδίου και προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η διαδικασία, απαιτείται από τους φορείς τόσο η κατάλληλη ανάλυση των χαρακτηριστικών της προς κάλυψη θέσεως -η συμπλήρωση δηλαδή του σχετικού περιγράμματος θέσης εργασίας στο ψηφιακό οργανόγραμμα του φορέα- όσο και η αιτιολόγηση για την αναγκαιότητα των αιτημάτων για την κάλυψη θέσεων του φορέα.

Η διαδικασία του α’ σταδίου θα ολοκληρωθεί στις 2 Νοεμβρίου. Κατόπιν θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, προκειμένου να αξιολογήσει τα αιτήματα των φορέων και να δημοσιοποιήσει τα εγκεκριμένα αιτήματα για την κάλυψη θέσεων και αναγκών.’