Έναρξη εφαρμογής και τρόπος λειτουργίας για την υποβολή δηλώσεων στο myDATA.

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 865/06-02-2024 η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. Α 1020/06-02-2024 Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με θέμα την “Έναρξη εφαρμογής και τρόπος λειτουργίας των
οριζόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 15Α του ν. 4987/2022 (Α’ 206) για την υποβολή δηλώσεων και τον προσδιορισμό του φόρου από τη διαβίβαση δεδομένων που διενεργούν οι υπόχρεες οντότητες της παρ. 1 του άρθρου 15Α του ν. 4987/2022 (Α’ 206) στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.”.