Έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2022 – Υποβολή πρωτογενώς αιτημάτων έως τις 16/02

Δημοσιεύτηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/938/οικ.1598-03/02/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2022 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ).”.

Καλούνται οι αρμόδιοι φορείς προς καταχώριση πρωτογενώς των αιτημάτων, να έχουν καταχωρίσει τα αιτήματά τους κατά το πρώτο αυτό στάδιο, έως και τις 16/02/2022.