Έλεγχος των καθυστερήσεων κατά τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους των ΟΤΑ

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 723 – 08/01/2021 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Έλεγχος των καθυστερήσεων κατά τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους των Δήμων, Περιφερειών και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών – Παροχή στοιχείων για το Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020”.