Έλεγχος Προϋπολογισμών ΟΤΑ 2016 (εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.ΔΑ)

13/11/2015

 

Εγκύκλιο (οικ. 39937-13/11/2015) απέστειλε το ΥΠ.ΕΣ.ΔΑ προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, με θέμα τον έλεγχο των προϋπολογισμών ΟΤΑ – ΝΠΔΔ έτους 2016. Στην εγκύκλιο αυτή το Υπουργείο επισημαίνει ορισμένα ζητήματα, πολλά απ’ τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο ερωτημάτων.