Έκτακτη επιχορήγηση της ΚΕΔΕ για λογαριασμό των Δήμων με σκοπό την προμήθεια μασκών για μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Α.Π. : 53031 – 24/8/2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με θέμα: “Έκτακτη επιχορήγηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για λογαριασμό των Δήμων με σκοπό την προμήθεια μασκών για μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό”.