Έκτακτα μέτρα προστασίας κατά της διασποράς του COVID-19

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚΒ’ 5192/25-08-2023 η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. οικ.Δ1α/44647/25-08-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Υγείας, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ,Προστασίας του Πολίτη, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα την “Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 (Β’ 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας έως και τη Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 06:00.”.