Έγκριση 4ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του 2021 της ΚΕΔΕ

Δημοσιεύτηκε, η υπ’ αριθμ. πρωτ. 95135/22-12-2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας”.