Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης – Οδικού Χάρτη Κυκλικής Οικονομίας

Δημοσιεύτηκε η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 12 της 29.04.2022  (ΦΕΚ Α’ 84 – 03/05/2022), με θέμα την: “Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης – Οδικού Χάρτη Κυκλικής Οικονομίας”.