Έγκριση του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων

Δημοσιεύτηκε η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 11 της 29.04.2022 (ΦΕΚ Α’ 83 – 03/05/2022), με θέμα την: “Έγκριση του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων”.