Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 466 – 08/02/2021 η υπ’ Αριθμ. 14900 – 04/02/2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο: “Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις.”.