Αναβάθμιση

Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στους ΟΤΑ στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 71306 – 27/10/2020 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους, στις Περιφέρειες καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2021”.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον ιστότοπό μας www.anavathmisi.gr