Έγγραφο 5050/2015 Υπουργείο Εσωτερικών

05/02/2015

Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Δ’ τριμήνου 2014 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.