Έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. για τη συλλογή στοιχείων δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 28512 – 11/5/2020 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: “Συλλογή στοιχείων για δημοτικούς παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς”.