Έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. για τα στοιχεία απασχόλησης προσωπικού καθαρισμού σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2020-2021 – Αίτημα για το σχολικό έτος 2021-2022

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 46830– 23/06/2021 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Στοιχεία απασχόλησης προσωπικού καθαρισμού σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2020-2021 – Αίτημα για το σχολικό έτος 2021-2022”.

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.:

Όλοι οι Δήμοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το συνημμένο αρχείο και να το αναρτήσουν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ για θέματα προσωπικού ( https://aftodioikisi.ypes.gr , ενότητα “Προσωπικό Τοπικής Αυτοδιοίκησης”), διατηρώντας την ίδια ονομασία και μορφή (αρχείο xls), ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η ανάρτησή του.

Το συμπληρωμένο αρχείο θα πρέπει να αναρτηθεί έως την Τρίτη, 29 Ιουνίου και ώρα 10.00 μ.μ.