Έγγραφο ΔΙΔΑΔ/Φ.58/341/οικ. 10874/ 03-05-2012 Υπουργού Διοικ. Μεταρ. & Ηλεκτρ. Διακύβ. για πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων.

11/05/2012

Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων.