Έγγραφο ΔΙΔΑΔ/Φ.35.31/1606/οικ.7575 26/03/2012 Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και συστηματικά επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες.

20/04/2012

Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και συστηματικά επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες.