Άμεσες ενέργειες των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων για αποστολή στοιχείων

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/5 /οικ. 942 – 18/01/2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Άμεσες ενέργειες των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων  για αποστολή στοιχείων”.