Άμεσες ενέργειες των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων για Αποστολή στοιχείων