ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ A.E έρχεται να προσφέρει τις γνώσεις και την εμπειρία της με στόχο την καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τα αιτήματα των πολιτών σε δημόσιους φορείς, τη νέου τύπου λειτουργία τους, την αύξηση της παραγωγικότητας των οργανισμών, την αντιμετώπιση των προκλήσεων των καιρών και την βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος. Η ομαδική συνεργασία και η στενή σχέση με τον πελάτη αποτελεί βασικό στόχο.
Η επιστημονική συνεισφορά, οι ερευνητικές δράσεις καθώς και  η εμπειρία στον χώρο της  παροχής ολοκληρωμένων λύσεων, έχουν καθιερώσει την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ A.E ως μια αναγκαιότητα για τους φορείς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα. Τα στελέχη της εταιρείας με γνώμονα την αρχή: «Η τεχνολογία είναι ένα στρατηγικό εργαλείο για την επιχειρηματική αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα», προσαρμόζουν τις τεχνολογικές επιτεύξεις στις ανάγκες των οικονομικών οργανισμών ούτως ώστε να υπάρχει αντικειμενική και αξιόπιστη πληροφορία και γνώση την κατάλληλη στιγμή.
Ως σύμβουλοι των φορέων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα:

 

  • Μελετώντας τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στο ευρύτερο περιβάλλον, εξετάζουμε, πως αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν τους συγκεκριμένους φορείς.
  • Εντοπίζουμε και εξετάζουμε τα προβλήματα σχετικά με τη στρατηγική, την οργάνωση και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στους οικονομικούς οργανισμούς.
  • Αποτιμώντας τα δεδομένα, μελετώντας τις τάσεις και τις εκάστοτε συνθήκες, παρέχει την κατάλληλη υποστήριξη σε επίπεδο ενδελεχούς ανάλυσης, διαμορφώνοντας ολοκληρωμένης προτάσεις.
  • Εξετάζουμε την οικονομική δυνατότητα του οργανισμού να ανταποκριθεί στο πλαίσιο των αλλαγών.
  • Οριοθετούμε τα πεδία δράσης, μετά από συζήτηση με τα στελέχη των οργανισμών.
  • Παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη στην εφαρμογή των προτάσεων.

 

Τελικός στόχος της εταιρείας είναι η παροχή ποιοτικών εξειδικευμένων υπηρεσιών και η προσφορά ολοκληρωμένης γκάμας προϊόντων ώστε οι πελάτες της να απολαμβάνουν τη μέγιστη δυνατή αξία.

Έχουμε θέσει προτεραιότητα την  άψογη εξυπηρέτηση όλων των πελατών μας. Από την πρόταση ως την  υλοποίηση και από εκεί ως  την υποστήριξη του έργου, είμαστε  δίπλα στον πελάτη ως σύμβουλοι και συνεργάτες του. Οι σχέσεις που αναπτύσσουμε μαζί τους είναι σχέσεις ζωής, που διέπονται από εμπιστοσύνη, σεβασμό και ειλικρίνεια. Δεν θεωρούμε όσους μας εμπιστεύονται  απλά πελάτες, αλλά συνεργάτες και αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά μας.