ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εμφάνιση # 
Τίτλος
Εγκύκλιος 66/16-10-2012 Ι.Κ.Α.
Αρίθμ. Πρωτ.: 85345οικ./11-10-2012 Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρώπινων δικαιωμάτων για την εφαρμογή διατάξεων αναφορικά με την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.
Απόφαση: 2/74208/ΓΔΔΕ/ 09-10-2012 Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
Αριθ. Πρωτ.: 2/74839/0026/10-10-2012 Υπουργείου Οικονομικών για το πάγιο κατ' αποκοπη χορήγημα για καθαριότητα.
ΚΥΑ Φ.Γεν. οικ. Φ80000/18324/3815(ΦΕΚ 2657/Β/28-09-2012) Υπουργοί Οικονομικών - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.59/130/17376/22-08-2012 Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη χορήγηση συνδικαλιστικών αδειών.
ΦΕΚ 2703 Β'/05-10-2012 Αποφάσεις Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Αριθμ. Πρωτ.: 121857/Δ4/09-10-2012 Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Απόφαση: ΔΙΔΑΔ/Φ.81/28/οικ.22624/28-09-2012 Υπουργοί Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Εγκύκλιος 63/04-10-2012 Ι.Κ.Α για ένταξη συνταξιούχων στο "πρόγραμμα κατ΄ οίκον φροντίδας συνταξιούχων."
Εγκύκλιος 48/05-10-2012 Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Απόφαση 6881/03-10-2012 Υπουργού Υγείας για οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του Π.Π.Υ.Υ.
Αριθ. Πρωτ.: 44731/27-06-2012 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Α.Π.: οικ. 30250/2012/08-10-2012 Υπουργείου Εσωτερικών για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.
Αριθ. Πρωτ.:2480/ 02-10-2012 ΚΕΔΕ για τη δημιουργία τοπικών τουριστικών δικτύων.
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 2/70914/0026/28-09-2012/ Υπουργείου Οικονομικών για την κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι" Δικαιολογητικά πληρωμών α' εξαμήνου 2012.
ΚΥΑ οικ.41346 (ΦΕΚ 2923/Β/31-10-2012)
11/11/2012 Με αφορμή τις ρυθμίσεις για τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων η Κ.Ε.Δ.Ε εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα.
11/11/2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.
Απόφαση Δ.Σ. για τον κρατικό Προϋπολογισμό.
Αριθ. Πρωτ.:606/249/23175/ 06-09-2012 Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για τον καθορισμό σχολικών μονάδων - συμβάσεων επιχορήγησης σχολικών επιτροπών.
Απόφαση 99390/Δ4/ 31-08-2012 Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Αριθ. Πρωτ.: 2/14145/0022/ 21-03-2012 Υπουργείου Οικονομικών για την αποζημίωση εισπρακτόρων.
Γενικό Έγγραφο Ε33/688/ 14-09-2012 Ι.Κ.Α. για τις υποβληθέντες αιτήσεις επί συμφωνιών εξυγίανσης και σχεδίων αναδιοργάνωσης.

Υποκατηγορίες