ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εμφάνιση # 
Τίτλος
ΦΕΚ 2703 Β'/05-10-2012 Αποφάσεις Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Αριθμ. Πρωτ.: 121857/Δ4/09-10-2012 Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Απόφαση: ΔΙΔΑΔ/Φ.81/28/οικ.22624/28-09-2012 Υπουργοί Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Εγκύκλιος 63/04-10-2012 Ι.Κ.Α για ένταξη συνταξιούχων στο "πρόγραμμα κατ΄ οίκον φροντίδας συνταξιούχων."
Εγκύκλιος 48/05-10-2012 Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Απόφαση 6881/03-10-2012 Υπουργού Υγείας για οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του Π.Π.Υ.Υ.
Αριθ. Πρωτ.: 44731/27-06-2012 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Α.Π.: οικ. 30250/2012/08-10-2012 Υπουργείου Εσωτερικών για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.
Αριθ. Πρωτ.:2480/ 02-10-2012 ΚΕΔΕ για τη δημιουργία τοπικών τουριστικών δικτύων.
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 2/70914/0026/28-09-2012/ Υπουργείου Οικονομικών για την κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι" Δικαιολογητικά πληρωμών α' εξαμήνου 2012.
ΚΥΑ οικ.41346 (ΦΕΚ 2923/Β/31-10-2012)
11/11/2012 Με αφορμή τις ρυθμίσεις για τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων η Κ.Ε.Δ.Ε εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα.
11/11/2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.
Απόφαση Δ.Σ. για τον κρατικό Προϋπολογισμό.
Αριθ. Πρωτ.:606/249/23175/ 06-09-2012 Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για τον καθορισμό σχολικών μονάδων - συμβάσεων επιχορήγησης σχολικών επιτροπών.
Απόφαση 99390/Δ4/ 31-08-2012 Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Αριθ. Πρωτ.: 2/14145/0022/ 21-03-2012 Υπουργείου Οικονομικών για την αποζημίωση εισπρακτόρων.
Γενικό Έγγραφο Ε33/688/ 14-09-2012 Ι.Κ.Α. για τις υποβληθέντες αιτήσεις επί συμφωνιών εξυγίανσης και σχεδίων αναδιοργάνωσης.
Αριθ. Πρωτ.: 23280/ 23-07/2012 Υπουργείου Εσωτερικών για το εργατικό ατύχημα υπαλλήλου ΙΔΑΧ.
Απόφαση 1174/ 20-08-2012 Υπουργού Οικονομικών για την επιλογή δηλώσεων προς έλεγχο βάσει του ν.3296/2004..
Αριθ. Πρωτ.: Λ4-454 /07-09-2012/ Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων για τις μισθώσεις σχολικών κυλικείων.
Εγκύκλιος 59 / 05-09-2012/ Ι.Κ.Α για την κοινοποίηση οδηγιών Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
Εγκύκλιος 47/ 06-09-2012/ Υπουργού Εσωτερικών για τη μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2012-2013.
ΦΕΚ 171 Α' /05-09-2012/ Πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τη μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013.

Υποκατηγορίες