ΑΡΧΙΚΗ

Ενημερωτικό σημείωμα προς τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης

1 Σεπτεμβρίου 2016

 

Αγαπητοί φίλοι,

Οι μέρες του Αυγούστου που πέρασε, ήταν πολύ σημαντικές για την λειτουργία των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ΟΤΑ – Μονάδες Υγείας – Λοιπά ΝΠΔΔ).

Και τούτο διότι η Βουλή ολοκλήρωσε την ψήφιση δύο πολύ σημαντικών νομοθετικών πρωτοβουλιών, που εφεξής θα αλλάξουν το status λειτουργίας των ανωτέρω φορέων.

Πρόκειται για το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), που ρυθμίζει το καθεστώς της ανάληψης υποχρέωσης από τους διατάκτες και το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), περί Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις αίρουν μια σειρά ερμηνευτικών αμφιβολιών που υπήρχαν σε προηγούμενους νόμους, κωδικοποιούν διάσπαρτες νομοθετικές ρυθμίσεις, ενώ έχουν καθολική ισχύ για όλους τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, καταργώντας μια σειρά από παρωχημένες διατάξεις, εξορθολογίζοντας έτσι το υπάρχον καθεστώς και εναρμονίζοντάς το με τις τελευταίες κοινοτικές οδηγίες, γεγονός ιδιαίτερης σημασίας.

Κατά συνέπεια, η κατανόηση του περιεχομένου των δυο νομοθετημάτων και η εφαρμογή τους εκ μέρους των διοικούντων αλλά και του υπηρεσιακού μηχανισμού των φορέων ιεραρχικά, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

Η εταιρεία μας, «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.», διανύοντας μια πορεία 20 και πλέον ετών υποστήριξης των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συνεχίζει να δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και διάθεση ενός αξιόπιστου φάσματος υπηρεσιών και προϊόντων Πληροφορικής, Συμβουλευτικής, Λογιστικής και Εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή έχουμε την δυνατότητα να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που αναβαθμίζουν τη λειτουργία των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών των φορέων. Παρέχεται η δυνατότητα, εφόσον το επιθυμείτε, να παρασχεθούν σε χρόνο και τόπο της επιλογής σας.

Πρώτο έναυσμα για τα παραπάνω, αποτελεί η διοργάνωση δωρεάν ημερίδας, για το Π.Δ. 80/2016 και το Ν.4412/2016, που πραγματοποιεί η εταιρεία μας τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016, στο Δημαρχείο Περιστερίου, με εξειδικευμένους εισηγητές. Θεωρούμε απαραίτητη την παρουσία σας.

Με την ελπίδα ότι οι παραπάνω επισημάνσεις θα αποτελέσουν αφορμή για την κινητοποίηση του μηχανισμού των φορέων σας και την προσαρμογή στις νέες εξελίξεις, παραμένουμε στην διάθεση σας.

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                          Για την Εταιρεία 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Σταύρος Λιάππης

                                                                                                                                                                                                             Διευθύνων Σύμβουλος

 

 about us